Tetninger for pumper

Helt siden Huhnseal AS startet opp har vi hatt nære relasjoner til pumpeverksteder og pumpereparatører. Dette har vi fått grunnet god kunnskap og kartlegging av tetninger som sitter i forskjellige pumper. Nå har vi kommet så langt at vi kan tilby tetninger til de aller fleste pumper når vi får vite pumpefabrikat, modell, mediet og temperatur. I noen tilfeller har vi i samråd med kunde valg andre materialer i flater og elastomer for å øke levetiden på tetningene. Vi har også et omfattende program for o-ringer i spesialkvaliteter, noe som gjør at vi finner løsninger selv for krevende applikasjoner.

Her finner du en kort oversikt over noen av pumpene vi kan levere til.

Skjema for forespørsel finner du her

En av våre største fortrinn er at vi kan levere tetninger til de fleste pumper innen 2 dager.

Tetninger for pumper