Splittede Tetninger

Under vanskelige monteringsforhold kan en splittet tetning være løsningen. Her monteres 2 halvdeler sammen rundt akselen, dette forenkler monteringsarbeidet og man oppnår samme tetningsgrad som med enkle tetninger.

Som eneste produsent kan de også levere en dobbel splittet patrontetning.
Dette forenkler monteringen og gir fordelen av en dobbel tetning.
Ta kontakt for tilbud.