Sperrevæskesystemer

Vi levere sperrevæskesystemer til de aller fleste applikasjoner. De leveres i henhold til API682 / ISO 21049 standarder, eller kundens ønske.

Det er også thermosyphon beholdere (trykksatte og trykkløse) og syklonseparatorer i leveringsprogrammet, samt annet reguleringsutstyr.

Fler detaljer på forespørsel.