Hygieniske og sterile tetninger

Disse tetningene er spesielt laget for applikasjoner hvor det er høye krav til hygiene. De er også designet for CIP-vask (Cleaning in place). Industrier som bruker dette er meierier, farmasøytisk, næringsmiddel etc. Vi anbefaler ofte hygieniske tetninger for annen type industri enn nevnt ovenfor. Siden designet gjør at det er lite partikler som kan feste seg og ødelegge tetningen, noe som i de fleste tilfeller fører til lengre levetid.