Papirindustri

papirproduksjon

Huhnseal AS har i flere år levert tetninger og reservedelsutstyr til papirindustrien i Norge. Vi kan levere tetninger/reservedeler til de fleste fabrikat av pumper, skruer, trykk satt kvern (pressure grinder), Calender rullene og Omnisorter (trykk filter) som brukes innen papirindustrien i dag. Vi leverer også plater og pakninger til de fleste type platevarmevekslere. Leverandører vi primært bruker for papirindustrien i Norge er Sealmatic India Pvt Ltd, Vulcan Engeneering Ltd, og Huhnseal AB.

Sealmatic

Sealmatic er spesialister når det kommer til tetninger for papirindustrien. De produserer og leverer tetninger og tetningsrelaterte produkter til det meste av prosessutstyr som brukes innen papirindustrien.

Sammen med Sealmatic har vi gitt kunder løsninger der gamle pakkbokser blir byttet ut med enten enkle- eller doble patrontetninger.

Hvis det er krevende applikasjoner kan man også sette på flushing eller et sperrevæskesystem.

Dette er noe vi kan gjøre for de aller fleste type pumper som brukes innen papirindustrien.

Splittet tetning

Vi leverer også splittede patrontetninger som kan tilpasses produksjonsutstyret. Fordeler med en splittet tetning er redusert nedetid for maskinen. Disse er enklere og raskere å montere siden man slipper å demontere hele maskinen for å sette inn tetningen.