Offshore & Subsea

plattform

Huhnseal AS leverer tetninger til utstyr innen olje- og gassutvinning, eksempelvis pumper og ventiler. I tillegg til mekaniske tetninger har vi fjæraktiverte tetninger i PTFE for offshoreutstyr som svivler, subsea- og nedihulls prosessutstyr, etc.
Vi leverer også metalltetninger til subsea prosessutstyr og sperrevæskesystemer til pumpetetninger, som metal C-ringer med og uten fjær, også i henhold til NACE spesifikasjoner.

Våre hovedleverandører er: Huhnseal AB, Sealmatic og PTFE Engineering.
I samspill med disse produsentene og våre kunder, kan vi tilpasse løsninger til alle områder innen oljenæringen.

Vi har utviklet og levert tetninger til høytrykkspumper til flere kjente aktører i oljenæringen.
For å kunne levere riktig tetning er det viktig at vi kommer tidlig med i prosessen. Det er ellers fare for at det blir satt av for lite plass for tetningen, eller at plasseringen ikke blir optimal.
Dette kan lett unngås hvis vi blir involvert i prosessen allerede fra start.

PTFE Engineering AS

Huhnseal AS har siden 2011 hatt et tett samarbeid med PTFE Engineering for tetningsrelaterte produkter laget av PTFE (en forkortelse på Poly Tetra Fluor Ethylen).
PTFE har lav friksjon, er kjemisk- og varmebestandig  og er utstrakt brukt i tetningsrelaterte produkter for oljenæringen, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri, etc.
PTFE Engineering produserer fjæraktiverte tetninger og leppetetninger i PTFE baserte materialer for ulike bruksområder innen olje- og gassproduksjon.  Tetninger fra PTFE Engineering kan leveres med følgende sertifisering: ASTM D 4894, AMS3678, NORSOK, NACE, FDA, BGA, osv.

Sealmatic

Sealmatic produserer tetninger og sperrevæskesystemer i henhold til internasjonale sertifiseringsstandarder, og er sertifisert av TÜV Rheinland (ISO 9001:2008, ATEX-2014/34/EU, ISO 14001:2004, etc.).
De utvikler tetninger for krevende industrier som: olje- og gassutvinning, kjemisk- og petrokjemisk industri, treforedling, gruveindustri, etc.
Sealmatic har sin produksjon og utvikling i nye og moderne lokaler i Mumbai, India.
Alle vitale komponenter som glideflater, o-ringer og fjærer kommer fra anerkjente produsenter i Europa.
Sealmatic leverer tetningspatroner i henhold til API 682, delte tetninger, tetninger for miksere og reaktorer, gasstetninger og komponent tetninger.

Huhnseal AB

Utvikler og produserer mekaniske tetninger til de fleste type industrier. De har hovedkontor og produksjon i Landskrona, Sverige. Sammen med Hunseal AB har vi designet tetninger for krevende applikasjoner innen olje og gass, gruvedrift og generell industri.

Løsninger som gjør Huhnseal AB unike:

Diamantbelegg:

Rent vann som sperrevæske i doble tetninger, eller spyling over enkle tetninger, kan være en knapp resurs. Dette kan løses ved å belegge tetningsflater av silisiumkarbid med krystallisert diamant. Diamantbelegget er ekstremt hardt, har meget lav friksjon og optimal varmeoverføring. Resultatet er at det ofte kan brukes en enkel tetning i stedet for enkel tetning med flush eller dobbeltetning.

 

Hygienisk utforming:

Huhnseal AB har patentert en elastomerprofil for bruk i næringsmiddel og farmasøytisk industri. Denne profilen fører til at det blir minimalt med spalter i tetningen der partikler kan feste seg og at begroing og bakterievekst kan utvikle seg. Dette er et prinsipp som også med fordel også kan brukes innen tetninger for olje og gass. Spesielt i pumper der det er mye partikler eller avleiringer kan feste seg i åpne spalter og føre til tetningshavari.

 

Tetningsflater med kileform (knife edge):

Denne formen på tetningsflate er for medier som er klebrige, krystalliserende eller har høy viskositet (>1000 cSt).
Ved å forme tetningsflaten som en kile vil tetningsarealet reduseres sammenlignet med standard utforming.
Fordelen er at flatene ikke knuses så lett når man starter utstyret.
Hvis flatene i tillegg er av wolframkarbid (tungsten) vil tetningen bli mer robust.