Næringsmiddel- / Farmasøytiskindustri

Næringsmiddel
Ølglass

Vi har i dag flere gode produsenter av reservedeler for næringsmiddelindustrien i Norge. Vi har i de senere år sett en økende etterspørsel etter alternative leverandører for reservedelsutstyr til næringsmiddelindustrien i Norge. Dette har før til at vi har knyttet til oss flere dyktige leverandører spesielt rettet mot dette markedet.

Flowtrend er et selskap som har sin opprinnelse i Houston Texas i USA. De har spesialisert seg på reservedeler til pumper, ventiler, mannelokk og separatorer til de største leverandørene av produksjonsutstyr for næringsmiddelindustrien. Alle reservedeler levert av Flowtrend kommer med næringsmiddelgodkjennelse. Det vi trenger for å kunne tilby reservedeler er originalt reservdelsnummer eller informasjon om produksjonsutstyret. Vi kan også tilby nye ventiler fra Flowtrend.

Last ned katalog her.

Vulcan Engineering Limited

Vulcan Eng. leverer enkle mekaniske tetninger til de aller fleste pumper. De har  over årenes løp kartlagt hvilken tetning som er egnet for de forskjellige pumpetypene. Dette sammen med et godt lagerhold i Sheffield i England har ført til at vi klarer å levere tetninger til de fleste type pumper innen 48 t. I de fleste tilfeller kan vi tilby nye tetninger ut fra bildet eller informasjon som står på pumpeskiltet, samt temperatur og mediet på det som pumpes.

Varmevekslere

Vi kan levere komplette nye varmevekslere til de fleste bruksområder. Vi har blant annet levert platevarmevekslere med Titanplater til krevende sjøvanns-applikasjoner.

Så har vi reservedeler til de aller fleste platevarmevekslere fra vår produsent Tematic . For å kunne tilbyd plater og pakninger trenger vi bildet av skiltet på veksler samt temperatur og mediet. Sammen med Tematic tilbyr vi også service og rekondisjonering av brukte varmevekslere. Ved behov er selvfølgelig delene næringsmiddelgodkjent.