Huhnseal AS har inngått rammeavtale med Tine SA

Huhnseal AS har inngått Rammeavtale med Tine SA for reservedeler til prosessutstyr. Dette innbefatter blandt annet, reservedeler til pumper, ventiler, skrapevarmevekslere som Contherm og platevarmevekslere.

Vi i Huhnseal AS ser frem til et godt samarbeid med de forskjellige Tine meieriene i Norge.