Hygieniske og sterile tetninger

Disse tetningene er spesielt laget for applikasjoner hvor det er høye krav til hygiene. De er også designet for CIP-vask (Cleaning in place). Industrier som bruker dette er meierier, farmasøytisk, næringsmiddel etc. Vi anbefaler ofte hygieniske tetninger for annen type industri enn nevnt ovenfor. Siden designet gjør at det er lite partikler som kan feste seg og ødelegge tetningen, noe som ofte fører til lengre levetid.

Fjær aktiverte teflontetninger

Fjær aktiverte teflontetninger for krevende applikasjoner. Tetninger for høye eller lave temperaturer, roterende, lineært  eller statisk. Stort utvalg av materialer. Mange av materialene tilfredsstiller kravene til NORSOK M-710

Metall C-ringer med og uten fjær

Metall C-ringer med eller uten fjær for krevende applikasjoner. Tetningen kan benyttes ved høye eller lave temperaturer samt ved ekstreme trykk. Materialer som Inconel 718, Inconel 625 og Elgiloy. Disse kan også leveres i hht NACE krav.

Last designmanual

Spesialtilpassede tetninger